PandoraPartyProject

領地

レオンバルーン

説明
特異運命座標的な宣伝。【領地1つに1つずつ(領地総計で4つ)配置可能】
レベル 1 最大レベル 3
詳細情報
維持コスト金融資産5
産出資源2RP
保管可能資源人口50
増築コスト金融資産600
破壊コスト労働力20
所在地 2-4 稼働率 100%
ボイス 未設定

場所

2
3
3
3
2
3
3
3
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PAGETOPPAGEBOTTOM